Reserveren of informatie?

Historie

Het huisje is eind negentiende eeuw gebouwd als “hoederhuisje” . De hoeder was de vrouw van een arbeider, die bij de boer in dienst was en die met zijn gezin in het huisje woonde, dichtbij de kwelders direct achter de dijk. Werd het hoogwater dan moest zij het vee van de kwelder halen. Tot eind vijftiger jaren is het huisje in gebruik gebleven als woning. De hoedersfunctie was reeds begin veertiger jaren vervallen bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. De woonfunctie kwam te vervallen omdat de nutsvoorzieningen in het dorp wel aanwezig waren en bij dit soort huisjes niet, omdat ze te ver van de bewoonde wereld lagen. Vrijwel alle huisjes aan de oude zeedijk zijn afgebroken. Dit huisje is nog één van de weinigen en daarom uniek. Daarna is het huisje af en toe als tijdelijke woning in gebruik gebleven en de nutsvoorzieningen zoals ze nu aanwezig zijn aangelegd. In 2006 is het geheel gerenoveerd, waarbij zoveel mogelijk de oorspronkelijke sfeer gehandhaafd is gebleven.